Adatkezelési tájékoztató - Macsoi

Tartalomhoz ugrás

Adatkezelési tájékoztató

 


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 
A Magyarországi Cserépkályhások, Kandallóépítők és -Gyártók Országos Ipartestülete (MACSOI) fontosnak tartja az általa kezelt személyes adatok védelmét és igyekszik betartani a vonatkozó jogszabályok előírásait.

 
 
1.      Az adatkezelő a MACSOI
 
Székhelye: 1162 Budapest, Cibakháza u. 34.
 
Nyilvántartási száma: Fővárosi Törvényszék 01-02-0011334
 
Adatkezeléssel/védelemmel kapcsolatos elérhetőségei: email: macsoi@macsoi.hu,
 
                                                                                        telefon: 0670-342 9926

 
2.      Adatkezelés jogalapja
 
Az adatkezelő személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabdságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Adatvédelmi törvény) előírásait betartva, az érintett hozzájárulása alapján kezel.  
 
A szerződéses jogviszony (szerződés és számla) alapján tárolt adatokat a jogszabályok által előírt ideig kötelesek vagyunk tárolni.
 
A http://www.macsoi.hu weboldal üzemeltetője a Magyarországi Cserépkályhások, Kandallóépítők és -Gyártók Országos Ipartestülete. Tagjaink itt szereplő elérhetőségeit saját elhatározásukból teszik nyilvánossá. A weboldal nem használ cookie-kat.

 
3.      Az adatbiztonság érvényesülése
 
Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során
•    gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Adatvédelmi tv. rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek,
•    védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 
4.      Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban
 
 
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt vagy a rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárításra megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

     A tájékoztatás ingyenes, ha az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan még
 
     nem nyújtott be   tájékoztatás iránti kérelmet az Adatkezelőhöz. Egyéb esetekben a
 
    tájékoztatás után fizetendő költségtérítés összege esetenként 1.000,- Ft + áfa.
    Az érintett a kérelmét e-mailben az info@macsoi.hu címre, levélben pedig a 1162
 
     Budapest, Cibakháza u. 34. postacímre juttathatja el. Az Adatkezelő az érintett kérelmére
 
     25 napon belül írásban válaszol.
 
      Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.
 
     A honlapra látogató a honlap megnyitásával elfogadja a jelen Tájékoztatóban foglalt
 
     feltételeket. A honlapra látogatók személyes adatait az Adatkezelő nem kezeli.
 
    
 Frissítve: 2018. július 16.
 
 
     MACSOI

 
 
 
Vissza a tartalomhoz